Bestyrelsen

Skattekisten er en selvejende puljeinstitution med driftsaftale med Langeland kommune.

Forældrebestyrelsen består hovedsageligt af forældre til børn i institutionen, dog bestræbes det, at der mindst er 1 i bestyrelsen, der ikke har barn i institutionen.

Bestyrelsen er:

Formand: Kristine Møller

Næstformand: Marie Meilvang

Sekretær: Jannie Nielsen

Regnskabsansvarlig: Anne Engel

Medlem: Else Madsen

Herudover deltager:

Leder: Pia Reuter

Desuden deltager personalet så vidt muligt i møderne