Referat fra forældremøde

Referart fra forældremøde 30/10-17

Tilstede: Morten Lindrum, Niels Erik, Anne, Kristine, Marie, Bodil, Claus, Pia

Først et kort velkommen.

Gennerelle udfordringer:

 

Lus: vi har haft lus i Skattekisten i et års tid, lidt on/off. Vi vil rigtigt gerne gøre en fælles indsats for at få ryddet problemet af vejen.

Derfor opfordrer vi alle forældre, både i Skattekisten (og i det hele taget alle på øen) om at kæmme eller behandle systematisk. Vi kender til at hverdagen løber hurtigt, derfor denne strategi.

Alle kæmmer lørdag og søndag. I skattekisten tjekker vi ”vores” børn mandag. Hvis vi finder lus, fortæller vi det til jer. Vi vil gerne støtte op om behandling, hvis I selv har udfordringer.

For en god ordens skyld kommer der her en kort behandlingsvejledning

  1. Brug luseshampoo fra apoteket og følg anvisningen. (Gentag efter 10 dag, hvis det er det, der står.)
  2. Kæm med masser af balsam i håret hver 3. dag indtil der ikke findes flere lus, hold derefter skarpt øje de næste 14 dage.

Spørg hvis I er i tvivl eller har brug for hjælp.

Vi sender en mail ud hver gang vi registrer, at der er lus I Skattekisten

Desuden sender jeg denne gang en mail ud til alle med børn på Strynø.

Legeaftaler: fylder rigtigt meget i løbet af hele dagen. Vi har i langt tid forsøgt at udskyde aftaler til forældrene henter, men det er svært for børnene.

På mødet aftalte vi at ingen i børnehaven laver legeaftaler i hverdagen resten af 2017. Vi håber at det vil børnene ro til at lege og være i nuet.

For fritidshjemmet gælder det, at børnene først laver aftaler efter kl 16 og derefter ringer hjem.

Vi evaluerer først i det nye år.

Afhentning og oprydning: vi vil gerne opfordre alle til at hjælpe barnet ved afhentning til at rydde det op, det har leget med. Det handler om at øve at afslutte det, barnet har gang i samt styrke fællesskabsfølelsen, vi rydder alle op.

Støjniveau: vi oplever et højt støjniveau og konstant høje stemmer.

På mødet viste det sig, at det også er forældrenes opfattelse. Vi vil gerne sammen gøre en indsats på dette område. Der kom følgende forslag:

Minde børnene om, at det ikke er den, der råber højest, der bliver hørt

At række hånden op og vente på tur

Holde hånden op ved for meget lam, alle må gøre det, så skal der blive stille ( de har brugt dette på skolen)

Snakke med børnene om, hvilket sted vi er på og hvilken stemme, der passer hertil

Lægge en rolig hånd på barnet, der minder om at det skal være rolig

 

Temauger:

Vi talte kort om de allerede holdte temauger- om ild, sanser

Det har igen givet børnene inspiration til lege og samtaleemner. Det gør børnene nysgerrige.

(ps ingen leger jo med ild uden en voksen )

Næste uge har vi en ny temauge: teater sport. Her vil børnene blive præsenteret for øvelser og lege. Stimulere fantasi og tillid til sig selv og andre

Der kommer dog ikke en forestilling. Denne uge er procesorienteret

Pædagogisk dag

Lidt baggrund, Kristine fortæller, vi har fået en ny bestyrelse og det var tid at kigge på vedtægter, profile og væredier. Derfor blev bestyrelsen ekstra opmærksom på det store ansvar de har.

Det mundede ud i en pæd.dag med snak om det formelle. Og vi fik Stine Østengaard på banen, der lavede et oplæg og nogle aktiviteter med os alle.

Vi fik talt om udfordringer og drømme.

Alt dette udmundede sig i en ide om Naturbase.

Vi besluttede at gribe ideen og tage det store skridt at tage en hel uge og at gøre det hurtigt. Denne uge, er derfor en prøve på hvad, der kan lade sig gøre. Vi skal evaluere d 16/11.

Vi fører derfor dagbog, ud fra en skitse, Stine har lavet. Så vi bevidstgør, det vi har lavet og kan huske detaljer til evaluering.

 

Tak for et godt møde

 

 

Referat fra forældremøde 17.11.2016

referent: Bodil Møller Hansen

Hjemmesiden er kommet op at køre. Tjek den ud! Her vil bl.a. ligge referater fra bestyrelsesmøder, opskriften på verdens bedste pebernødder og andre gode ting.

Dagligdagen fungerer, selv om vi nu kun er tre personer på deltid til at få enderne til at nå sammen. Det betyder, at vi som regel er to på job, men af og til er vi alene en formiddag. Tingene hænger sammen.

Pia varetager ungdomsklubben denne sæson. De får boller og grønt at spise – det betyder, at der hver torsdag også er boller til børnehave/fritidshjemsbørn til eftermiddagsmad, og de behøver altså ikke så meget eftermiddagsmad disse dage. UNDTAGET er første torsdag i måneden, hvor klubbørnene selv laver mad – her skal der alm. eftermiddagsmad med! Vi prøver at huske at orientere på tavlen dagen før…

Aktiviteter.  Skattekistens emneuger fungerer godt for alle – vi fortsætter med emneuger ca. en gang om måneden til næste år.

Selvhjulpenhed.  I personalegruppen har vi haft ”selvhjulpenhed” på tapetet i den sidste tid. Pia orienterede om selvhjulpenhed, som noget mere end ren fysisk formåen (klare toiletbesøg, tage tøj og sko på og af, osv). Begrebet dækker også sociale evner, og hvordan barnet opfatter sig selv i en given situation.

Rengøring.  Pia har lavet nye rengøringsskemaer til personalet, som gælder 14 dage ad gangen. Vi synes det fungerer ok med ”selvrengøring” – indtil videre.

Julen.  I den kommende tid står aktiviteterne i Skattekisten i julens tegn. Jul i kirken den 1.dec. – Bagning – gave- og julepyntfremstilling – Luciadag den 13.dec. (forældrekaffe kl. 15.30) – julesmørselv den 22.dec., hvor alle skolebørn inviteres. Vi har lukket ml jul og nytår (ingen børn er tilmeldt).

Aktivitetsbane.  Claus orienterede om en aktivitetsbane, som skal anlægges på legepladsen ud mod Mellemgade. Arbejdet hermed kommer til at foregå løbende, (skal ikke forstås bogstaveligt!) fra januar og frem.