Fritidshjem

På fritidshjemmet kommer Strynø skoles skolebørn fra 0. til 3. klasse.

Børnene har ofte haft nogle lange dage og nyder at komme her og lege.

Vi voksne sætte aktiviteter i gang efter børnenes ønsker og behov.

Fritidshjemmet deltager også i vores temauger og udeuger.