Referater fra Bestyrelsesmøder


Bestyrelsesmøde i Skattekisten torsdag den 30-11-2017 kl. 20.00 – 21.30

Mødested: Pletkærvej 4, Kristine

Dagsorden og referat

Deltagere: Kristine, Anne, Marie, Pia, Else, Dorte, Bodil, Claus

Ordstyrer: Kristine Møller

Referent: Dorte Winton Lindrum

                     

  Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? (”Vi skal…”) Tid Beslutning og hvem gør hvad?
 

1

 

 

Godkendelse af dagsorden.

 

Vi skal godkende dagsordenen

 

5 min

 

Pia kursus fra evt. flyttet til Status Personale

2 Siden sidst – formand –       Kursus, Bodil og Anne

–       Pædagogisk dag

–       Skift af bank, status

–       Dinero ?

–       Evt. vedtægtsændringer

–       Overvejelser om privat institution

–       Opfølgning på arbejdsdag.

–       Ny arbejdsdag

–       Skurvogn

15 min Kursus: I tilfælde af en ændring af vores aftale med Kommunen skal vi kontakte kursusleder.

–       God ide med forretningsorden

Pædagogisk dag: god opstart på et nyt samarbejde personale og bestyrelse imellem. Giver et bedre overskud til det pædagogiske. Enighed om en ny pædagogisk dag i marts 2018.

Skift af bank : Er iværksat

Dinero.. stadig positiv, men møde mellem Pia og Kristine for at hjælpe det i gang.

Vedtægtsændring – møde med Kristine og Pia og gennemgå det til evt. generalforsamling. + skattekistens navn.

Overvejelser om privat institution – ønsker ikke privat institution.

Opfølgning på arbejdsdag: God dag, fik nået det vi skulle.

Skurvogn: Enighed for køb. Sender mail til Anders.

Ny arbejdsdag: 20. Januar til skurvogn.

 

 

 

3 Evaluering Udeuge Praktiske ting

 

15 min Selve evaluering med Stine vil ske på et senere tidspunkt.

–       Gerne flere stubbe i stole højde

–       Evt. flytning af toilet.

–       Generelt fungerede det fint sidst.

–       Umiddelbart ikke nødvendigt med så meget ekstra tøj.

 

 

4

 

Status økonomi – Leder

 

Orienteres om økonomien

 

 

 

10 min

Umiddelbart fremgang. Kun et lille underskud mod frygtet stort underskud.

Evt. ændre budget for lønudgifter

Nyt møde med Pia, Anne og Kristine mht. oprydning i regnskab.

 

 

5

 

Status Personale – Leder

 

 

Orienteres om personale

–       Pia Kursus

 

 

10 min

MUS med medarbejder i næste uge

LUS med Pia afholdes af Kristine

Generelt en god atmosfære – dejlige medarbejder

Indstilles til kursus til Pia..

Ide til at finde andre måder at få Claus og Bodil inspireret på. Else har muligvis et indput til friluftsliv. Ide at besøge en anden ø.

 

6

 

 

Budget 2018

 

Der gennemgås budget for 2018

 

 

15 min

Umiddelbart positivt såfremt Frede bliver meldt ind. Mulighed for Felix
 

   7

 

Igangværende aktiviteter – Leder

 

Orienteres om aktiviteter i skattekisten og fritidshjemmet.

 

 

10 min

Laver julegaver i alle alderstrin

Fritidshjem syer de, men de syntes det er sjovt.

Udeuge i uge 50.. Nisse Pedro kommer på besøg. Juleferie

Temauge i uge 4

Udeuge i 5 formentlig

 

8

 

 

Mødedatoer

 

Finde datoer for møder resten af året.

 

5 min

8/2-2017- Bestyrelsesmøde kl. 19 og Generalforsamling kl. 20. Marie melder det til aktivitetskalenderen. Status?

–       Ny dato evaluering torsdag d. 4. Januar 2018 kl. 1530. Sted tilgår.

–       Arbejdsdag d. 20. Januar.

 

9

 

 

Punkter til næste møde.

 

Drøftelse

 

5 min

LDD oplyser at selvejende institutioner skal oplyse en ejer. Advokat herfra anmodet om udsættelse.

 

Navn

Kaffe, The og kage til luciaoptog – Else står for kage.

 

 

11

 

Evt.

 

   

10 min

 

 

 

 

 

Næste møde: 8. Februar 2018.

Kristine Møller

Bestyrelsesformand

Bestyrelsesmøde i Skattekisten mandag den 21-08-2017 kl. 20.00 – 21.30

 Mødested: Pletkærvej 4, Kristine

 Dagsorden:

 Deltagere: Kristine, Anne, Marie, Pia, Else, Dorte, Bodil, Claus

Ordstyrer: Kristine Møller

Referent: Dorte Winton Lindrum

                     

  Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? (”Vi skal…”) Tid Beslutning og hvem gør hvad?
 

1

 

 

Godkendelse af dagsorden.

 

Vi skal godkende dagsordenen

 

5 min

 

Godkendt

2 Præsentation af ny bestyrelse Grundet Claus’ afgang mødtes bestyrelsen d. 4. juli 2017 og vedtog en ny konstituering. 5 min Kristine Møller, Formand

Marie Meilvang, næstformand

Regnskabsansvarlig, Anne Engel

Sekretær, Dorte Lindrum

Kage, Else

 

 

3 Opfølgning fra sidst – formand Der er umiddelbart ikke efterladt nogle punkter fra sidste møde.

Dog ønskes en drøftelse omkring vedtægter, virksomhedsplan og generelt ansvar for bestyrelsen. Syntes det kunne være spændende at tage de emner frem og se på dem igen med den nye bestyrelse.

Se vedhæftede

Ligeledes debat vedr:

–       Skift af Bank til Fynske Bank

–       Dinero, simpelt regnskabsprogram – gratis.

 

20 min Vi skal sætte os sammen en dag i det her forum og diskutere vores vedtægter og virksomhedsplan m.m.

Vi kan lave en brainstorm dag. – Pædagogisk dag.

 

 

Fynske bank – fordi leder og formand har denne bank. Vil være færre gebyrer. Skift er godkendt.

 

Dinero: Er nok med gratisløsningen. Findes computerløsning og en app. Beslutning er, at Pia vil prøve det af indtil årsskiftet, og vi så der vil vurdere, om vi skal skifte.

4 Ønske om kursus for bestyrelsesmedlemmer LDD i Odense d. 7. november 2017 kl. 1730-2100 – se vedhæftede.

Alt Kolding d. 27. september 2017 kl. 18-2030.

5 min LDD i Odense – Kristine, Anne, Bodil. Kristine melder til.
 

5

 

Status økonomi – Leder

 

Orienteres om økonomien

 

 

 

20 min

Til og med juli måned. Budget tal er for 2016. Pia eftersender de rigtige beløb. Procenter er ikke korrekte.

Skal være opmærksomme på, at vi selv skal betale vand fremadrettet.

Beskæftigelse – ture, puslespil, materialer.

Forplejning – penge er sat ind købmandskonto. Ikke alle er brugt.

Kontorhold – forsikring, bøger, blæk, falck

Budgetteret underskud er 210.000.

 

 

6

 

Status Personale – Leder

 

 

Orienteres om personale

 

20 min

Går godt i gruppen. Kursus i maj sætter stadig spor. Fokus på leg.
 

7

 

 

Budget 2018

 

Der gennemgås budget for 2018

Tilgår

 

20 min

Der ser ud til at være et underskud på 200.000 kr i 2018.

Men i 2019 ser det lysere ud.

 

 

8

 

Igangværende aktiviteter – Leder

 

Orienteres om aktiviteter i skattekisten og fritidshjemmet.

 

 

15 min

Tilbage fra sommerferie. Vil fortsat lave temauger. En uge en gang om måneden er planen i ti måneder ud af 12.

Pia sender brev ud om arbejdsdag den 2. september.

 

9

 

 

Mødedatoer

 

Finde datoer for møder resten af året.

 

10 min

5/10-2017 kl. 8-16.: Pædagogisk dag. Emner: vedtægter, virksomhedsplan, puljeaftale skal gennemgås.

30/11-2017 – kl. 20.

8/2-2017- Bestyrelsesmøde kl. 19 og Generalforsamling kl. 20. Marie melder det til aktivitetskalenderen.

 

10

 

 

Punkter til næste møde.

 

Drøftelse

 

10 min

Evt. vedtægtsændringer.

Overvejelser om privat institution.

Og hvad har vi af muligheder.

Opfølgning på arbejdsdag.

Opfølgning på pædagogisk dag. Mere klarhed om fordeling, roller og rammer mellem bestyrelse og personale.

 

11

 

Evt.

 

Opdatering af info på Langeland Kommune’s hjemmeside vedr. vores hjemmeside, virksomhedsplan mm.

 

Punkter til opfølgning til næste gang.

 

10 min

Pia kontakter kommunen vedrørende hjemmesiden.

Pia og Kristine har besluttet at de mødes en gang om måneden.

Kristine vil opfordre til, at vi holder fast i dialogen mellem bestyrelse og personale.

Vi skal blive bedre til at sende info til Strynøs Hjemmeside. Alle er ansvarlige.

 

 

Næste møde:. Se punkt 9

Kristine Møller

Bestyrelsesformand

 

Bestyrelsesmøde i Skattekisten onsdag den 20-04-2017 kl. 20.00 – 21.30

Mødested: Skattekisten

Dagsorden:

Deltagere: Claus Præst, Anne, Pia, Dorte, Kristine

Fraværende: Else

Ordstyrer: Claus K. Andersen

Referent: Dorte Winton Lindrum

                     

  Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? (”Vi skal…”) Tid Beslutning og hvem gør hvad?
 

1

 

 

Godkendelse af dagsorden.

 

Vi skal godkende dagsordenen

 

5 min

 

Godkendt.

 

2

 

Konstituering af bestyrelse

 

Der skal finde ny formand, næstformand og Sekretær

 

 

 

10 min

 

Claus er valgt til formand.

Kristine er valgt til næstformand.

Dorte blev valgt til Sekretær

 

 

 

 

3

 

Status økonomi – Leder

 

Orienteres om økonomien

 

 

 

20 min

 

Regnskab er gennemgået for 1 kvartal 2017.

 

 

4

 

Status Personale – Leder

 

 

Orienteres om personale

 

20 min

 

Pia gennemgåede personale, Pia og bodil er meget sammen, da Claus får fri til andet arbejde, det er ok.

Ellers går det godt.

 

 

4A

 

 

Budget 2017

 

Der gennemgås budget for 2017

 

20 min

 

Budget er opdateret og godkendt.

 

5

 

Igangværende aktiviteter – Leder

 

Orienteres om aktiviteter i skattekisten og fritidshjemmet.

 

 

15 min

 

Personalet skal på kursus i neuroaffektivt udviklingspsykologi – 11 maj.

Arbejdsdag 22 maj.

Der er planlagt havearbejde til arbejdsdag.

Temauge om vikinger i uge 20.

 

 

6

 

 

Mødedatoer

 

Finde datoer for møder resten af året.

 

10 min

23 aug.

30 nov.

17 nov. Julefrokost. Kl. 17

8 feb. Generalforsamling + møde kl 19 – 20

 

7

 

 

Punkter til næste møde.

 

Drøftelse

 

10 min

 

 

 

8

 

Evt.

 

 

Punkter til opfølgning til næste gang.

 

10 min

 

 

 

Næste møde: torsdag den 9/2-2017 kl 19.30. Generalforsamling kl 20.

 

 

Claus Andersen

Bestyrelsesformand

 

Bestyrelsesmøde i Skattekisten onsdag den 28-11-2016 kl. 20.00 – 21.30

 

Mødested: Skattekisten

 

Dagsorden:

 

Deltagere: Claus Præst, Anne, Pia, Else, Dorte,

Ordstyrer: Claus K. Andersen

Referent: Dorte Winton Lindrum

                     

  Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? (”Vi skal…”) Tid Beslutning og hvem gør hvad?
 

1

 

 

Godkendelse af dagsorden.

 

Vi skal godkende dagsordenen

 

5 min

Godkendt
 

2

 

Opfølgning fra sidst – formand

 

Opfølgning fra sidste møde

·

 

 

 

10 min

En ekstra bedste: Else Marie Strangesen

Fundet klubmedarbejder: Pia Reuter

Coaching: venter til efter nytår. Måske noget andet.

 

 

 

3

 

Status økonomi – Leder

 

Orienteres om økonomien

 

 

 

20 min

Der er ingen bemærkninger til regnskabet
 

4

 

Status Personale – Leder

 

 

Orienteres om personale

 

 

20 min

En god lille gruppe. Er gode til at samarbejde. Prøver at planlægge, at Claus kan få flere hele dage. Har gode møder.
 

5

 

Igangværende aktiviteter – Leder

 

Orienteres om aktiviteter i skattekisten og fritidshjemmet.

 

 

15 min

Julemåned. Der bages, laves gaver, pynt, øver julesange. Opmærksomme på deres sociale samspil.

SFO: laver gaver, juleting, bager, læser en bog, når de kommer, så de får spist.

 

6

 

Overenskomst

 

 

Underskrivelse af overenskomst.

 

 

5 min

Pia sender lønsedler til danske daginstitutioner for at høre, om der skal ændres noget i overenskomsten, så medarbejderne ikke går ned i løn.
 

6A

 

 

Gaver

 

Lukket punkt – Personalet takkes for deltagelse.

10 min Der er enighed om at købe gaver.
 

7

 

 

Punkter til næste møde.

 

Drøftelse

10 min
 

8

 

Evt.

 

 

Punkter til opfølgning til næste gang.

 

10 min

 

Næste møde: torsdag den 9/2-2017 kl 19.30. Generalforsamling kl 20

Claus Andersen

Bestyrelsesformand


Bestyrelsesmøde i Skattekisten onsdag den 19.09. 2016 kl. 20.00 – 21.30

 

Mødested: Ved Kristine ( Pletkærvej )

 

Dagsorden:

 

Deltagere: Claus Præst, Anne, Bodil, Kristine, Pia, Else, Dorte, Claus Aa

Ordstyrer: Claus K. Andersen

Referent: Dorte Winton Lindrum

                     

  Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? (”Vi skal…”) Tid Beslutning og hvem gør hvad?
 

1

 

 

Godkendelse af dagsorden.

 

Vi skal godkende dagsordenen

 

5 min

Godkendt
 

2

 

Opfølgning fra sidst – formand

 

Opfølgning fra sidste møde

·         Falck – tilmeldinger?

·         Budget 2016

 

 

 

 

10 min

 

Falck kursus afholdes 4/10 kl 15 i Skattekisten. Pia sender invitation ud igen til ”reserve bedster” og forældre.

Budget 2016: Der er afsat 30.000 kr. til vikar

2000 til personalepleje

Færgefragt sløjfet. Forsikring justeret til 11.000. Kursus hævet til 15.000

Beskæftigelse og inventar 6.000

 

 

 

3

 

Status økonomi – Leder

 

Orienteres om økonomien

 

 

 

20 min

Regnskab til august. Løn til juli. Se vedhæftede. Har brugt 10.000 til vikar til og med juli.

Ungdomsklubudgift er for hele 2015/16.

Kontorhold – lidt højere end budgetteret. Årsag: Forsikring for personale er i denne post.

Årets underskud indtil nu er ca. 39.000. Noget mindre end budgetteret.

Ros til personalet, at der ikke har været vikar i Birthes sygeperiode.

 

4

 

Status Personale – Leder

 

 

Orienteres om personale

 

 

20 min

Det går godt. Underligt at Birthe stopper. Birthe er med til at planlægge temauger.

Godt samarbejde. Gode personalemøder.

Ungdomsklub. Der skal findes en ny klubmedarbejder.

Kursus: Har talt med coachen. Skal være i efteråret med de tre resterende medarbejdere. Muligvis i Svendborg.

 

5

 

Igangværende aktiviteter – Leder

 

Orienteres om aktiviteter i skattekisten og fritidshjemmet.

 

 

15 min

Temauger – går godt. Sundt for alle. Kommer ned i pædagogikken og læreplanerne. Alle de store spørger til det, og deltager, når der er temauger.

Dagligdag går fint med rutiner. Det virker godt for børnene.

Ros til personalet, at de træner pottetræning med de mindste.

Randi – musik. Det går rigtig godt. På nær tidspunktet, fordi de små skal sove på det tidspunkt, og derfor ikke kan deltage. Der er kommet mere fokus på musik generelt.

Høstfest: 29/9 i staklade. Alle skal have mad med. Pia sender mail rundt om tilmelding.

 

6

 

Budget 2017

 

 

Fastsætte budget for 2017

 

 

30 min

 

Claus vedhæfter et tilrettet budget. Der budgetteres med et underskud på ca. 285.000. Der er ikke planlagt personalejusteringer. Der er sparet op til underskud.

 

7

 

 

Punkter til næste møde.

 

Drøftelse

10 min Ingen punkter
 

8

 

Evt.

 

 

Punkter til opfølgning til næste gang.

 

10 min

Gave til Birthe købes af Claus.

Der er afholdt kommunalt tilsyn. Lone Bjerregaard og Peter Slifsgaard. De var meget åbne og imødekommende. Referatet fra kommunen er ikke modtaget.

 

Næste møde: mandag 28/11-2016

 

 

Claus Andersen

Bestyrelsesformand