Profil og værdigrundlag

Pædagogisk Profil

Skattekisten er Strynøs daginstitution for øens børn fra 0 år til 3. klasse.

Det særlige ved Skattekisten er, at den voksne når rundt om det enkelte barn hver dag, flere gange. Det er et dejligt og inspirerende sted at være barn og voksen.

Natur, bevægelse og fri leg er Skattekistens pædagogiske grundsten.

Vi bruger naturen omkring os: vores legeplads, marker, ”skove” og havet som vores læringsområder. Vi er opmærksomme på naturen omkring os, på årstidernes skiften og på hvordan den påvirker vores oplevelser og hverdag.

Bevægelse er en vigtig del af børnenes hverdag, og når barnet bevæger sig, lagres læring lettere. Vores fokus på daglig bevægelse giver barnet en oplevelse af, at bevægelse er en naturlig del af hverdagen og livet.

I Skattekisten værdsætter vi børnenes frie leg, og gennem legen trænes de sociale egenskaber. Vi er opmærksomme på at støtte børnene, når behovet opstår.

Skattekistens planlagte aktiviteter fremgår af vores Årshjul

 

Værdigrundlag

Natur-bevægelse- fri leg er Skattekistens pædagogiske grundsten.

Vores menneskesyn bygger på ligeværdighed og respekt for forskellighed.

Vi ønsker at medvirke til, at børnene udvikler sig til alsidige personligheder, der er i stand til at tænke og handle ud fra et demokratisk menneskesyn og tør møde livets udfordringer med lyst og livsglæde.

Vi vælger, at børnene får tid og rum til den frie leg, hvor de med støtte fra nærværende voksne lærer sociale regler og at bruge fantasien.

Skattekisten er et sted, hvor der er livsglæde, ro, inspiration og opdagelsesmuligheder.

Vi sætter fokus på det nære og sætter det i et større perspektiv.

Her er tryghed med passende udfordringer.

Der er nogen, der er opmærksomme, men ikke hele tiden blander sig.

Samværet og de nære relationer er i fokus, og børnene får det, de har allermest brug for

….tid, nærvær og kærlighed.