Forside

 

Børnehuset Skattekisten

20161019_131748

Børnehuset Skattekisten

er Strynøs pulje institution med en forældrebestyrelse.
Vi har en vuggestue, børnehave og fritidshjem placeret i 2 af “Livstræets” lejligheder på Møllevejen.
Vi har 6 vuggestue og børnehavebørn og 8 fritidshjemsbørn. Vi er 2 deltidsansatte og en leder.

Generelt
Vi har nogle gode traditioner for forældresamarbejde. Sammen med bestyrelsen afholder vi forældre arbejdsdag, det gør vi ca. to gange om året, det er meget hyggeligt og vi får noget fra hånden. Desuden er der 1 til 2 forældremøder om året. Og vi afholder forældresamtaler, når der er behov for dette. Vi arrangerer forældrekaffe 6 til 8 gange om året og sommerfest. Vi arbejder meget med venskaber og støtter børnene i dette. Det kan være svært at finde gode venner, når institutionen er så relativ lille. Vi oplever dog, at alle børnene har gode legekammerater og leger meget på tværs af alder og køn, netop fordi gruppen er så lille.

Vi bruger naturen og er meget opmærksomme på årstidernes skiftene og mulighederne der hermed byder sig. Vi har fx gået på hav-isen, når havet fryser til.
Vi tager på ture væk fra øen, ofte til Rudkøbing og omegn, ca. en gang om året tager vi på en længere tur f.eks. til Egeskov Slot, Kattegat centret.

Vi har temauger ca en gang om måneden, denne præger hele huset. Vi har haft om f.eks stenalderen, høst og vand. Disse uger giver tid og lyst til fordybelse og styrker følelse af fællesskab. Hver 5. uge har vi en udeuge, hvor vi tager ud i Trylleskoven og har base der hele ugen.

Vuggestuen
Hos de mindste børn er det vigtigt at være i nuet, de undersøger verden omkring dem og vi følger med. Vi sætter aktiviteter i gang, der pirrer børnenes nysgerrighed og udfordre deres evner.

Vi lægger vægt på nærvær og tryghed.Vi støtter børnene til at blive selvhjulpne med f.eks med tøj og socialt.img_0008

Børnehaven
Børnene bruger meget af deres tid på at lege og herigennem udvikler de mange færdigheder. Vi tilbyder børnene forskellige aktiviteter for at gøre dem nysgerrige og leger fælleslege, dette giver dem nyt materiale til deres egne lege.

Børnehavebørnene går Strynø rundt en gang om året, så tager vi rygsække på med mad, drikkedunk og lidt tøj. Vi tager turen i etaper med en tur om ugen i 4 til 6 uger afhængig af føddernes tempo.

Fritidshjemmet
På fritidshjemmet følger vi meget de retninger børnene vælger. Vi ser det også som vores opgave at vise dem nye veje og gøre dem nysgerrige. Det er vigtigt for os at holde fast i, at børnene er her i deres fritid og derfor er langt de fleste aktiviteter også helt frivillige. Vi arbejder med børnenes måde at være sammen på og støtter dem i at skabe venskaber og gode lege, samt at kunne håndtere konflikter.

Tjek også vores Facebook side, hvor der er små sjove opdateringer:  https://www.facebook.com/skattekistenstrynoe/

 

 

 

På vej til havnen og tage imod HM Dronningen

På vej til havnen og tage imod HM Dronningen

img_0108